Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana

Prihodi


 • MUNICH
  Linija: JP103, LH6930
  Planiran čas prihoda: 09:45
  Opombe:
 • VIENNA
  Linija: JP285, OS7031
  Planiran čas prihoda: 10:45
  Opombe:
 • BRUSSELS
  Linija: JP377, SN6571
  Planiran čas prihoda: 10:45
  Opombe:
 • ZURICH
  Linija: JP365, LX4244
  Planiran čas prihoda: 11:10
  Opombe:
 • FRANKFURT
  Linija: JP117, LH6910
  Planiran čas prihoda: 11:20
  Opombe:

Odhodi


 • ZURICH
  Linija: JP364, LX4245
  Planiran čas odhod: 07:45
  Predviden čas odhod: 07:59
  Dejanski čas odhoda: 07:59
  Opombe: ODLETEL
 • FRANKFURT
  Linija: JP116, LH6911
  Planiran čas odhod: 07:55
  Predviden čas odhod: 07:57
  Dejanski čas odhoda: 07:57
  Opombe: ODLETEL
 • MOSCOW Shereme.
  Linija: JP914, SU3601
  Planiran čas odhod: 11:25
  Opombe:
 • FRANKFURT
  Linija: JP148, LH6919
  Planiran čas odhod: 12:15
  Opombe:
 • MUNICH
  Linija: JP158, LH6913
  Planiran čas odhod: 12:40
  Opombe:

Novice


Potniki v decembru na letala s tekočinami
Potnike, ki potujejo z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, obveščamo, da bodo med 5. 12. 2011 in 5. 1. 2012 v ročni prtljagi čez varnostno-kontrolno točko lahko vnesli tekočine tudi v embalaži, večji od 100 mililitrov. Na letališču se med 5. 12. 2011 in 5. 1. 2012 testira opremo za pregledovanje tekočin, zato omejitve glede vnosa tekočin, gelov in aerosolov čez varnostno-kontrolno točko en mesec izjemoma ne bodo veljale. Potniki bodo lahko tekočine (brezalkoholne in alkoholne pijače, kozmetične proizvode …), ki ne bodo nevarne in pri katerih oprema za zaznavanje ne bo sprožila alarma, nesli s seboj na letalo. Testiranje opreme za pregledovanje tekočin bo do marca prihodnje leto opravljeno le še na nekaterih evropskih letališčih (Bruselj, Zürich, Helsinki-Vantaa, Amsterdam Schiphol, Madrid Barajas, Katowice, London Heathrow, Riga, Frankfurt in Dublin), zato je za potnike pomembna informacija, da so jim tekočine pri pregledu ob prestopanju na drugih letališčih lahko tudi odvzete. Prav tako se bodo z omejitvami vnosa tekočin na letalo tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ponovno soočili po zaključku testnega obdobja. Testiranje na letališču je namenjeno zbiranju podatkov, na podlagi katerih bo mogoče oceniti, v kolikšni meri je tovrstna oprema, ki naj bi se kasneje uporabljala kot standardna oprema za pregledovanje tekočin, primerna za operativno uporabo. Popolna odprava prepovedi vnosa tekočin na letalo, ki je v veljavi od leta 2006, je skladno z uredbo Evropske komisije predvidena za april 2013.    Vsi potniki bodo o testiranju in ustreznih postopkih v zvezi s tem podrobneje obveščeni tudi na letališču preko obvestilnih tabel, digitalnih zaslonov, varnostnega osebja in klicnega centra. Brnik, 5. 12. 2011

Vabljeni na Sončkovo stojnico prazničnih darilc
Prve tri petke decembra, in sicer  2. 12., 9.12. in 16. 12. 2011 bo od 8.  do 15. ure v avli za prijavo na let, na javnem delu letališča, potekala stojnična prodaja izdelkov Zveze Sonček. Sončkova stojnica bo ponujala različne artikle, ki so jih ročno izdelale osebe s cerebralno paralizo iz Centra Sonček Kranj. Izdelki so idealno darilo (voščilnice, lutke, okraski, glineni izdelki  …) za prihajajoče praznične dni in so namenjeni potnikom, obiskovalcem ter zaposlenim na letališču. Izkupiček od prodaje stojničnih izdelkov bo namenjen osebam z invalidnostjo, zaposlenim v Sončkovih varstveno-delovnih centrih, kot nagrada za njihovo delo. Zveza Sonček in Aerodrom Ljubljana obiskovalce vabita, da Sončkovo stojnico obiščete v čim večjem številu. Z opisanimi aktivnostmi želi Aerodrom Ljubljana nadgraditi že nekajletno sodelovanje z Zvezo Sonček. Sodelovanje so začeli leta 2006, in sicer preko Gorenjskega društva za cerebralno paralizo, ki je član zveze. Podjetje društvu občasno pomaga z donacijami, v podporo društvu pa na različne načine vključuje tudi svoje zaposlene. *** Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska organizacija, ki sta jo leta 1983 ustanovili Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo in Društvo za cerebralno paralizo Maribor.  Kot prvotno starševska organizacija se je razvila v strokovno organizacijo, ki deluje na področju invalidskega varstva ter izvaja programe in storitve namenjene tako invalidnim osebam, strokovni javnosti kot tudi staršem otrok s posebnimi potrebami in njihovim svojcem. To sta storitvi varstveno delovnih centrov ter programov bivanja v stanovanjskih skupinah, nudi pa tudi programe obnovitvenih rehabilitacij, zdravstveno terapevtskih kolonij, počitnic, svetovanja, izobraževanja in prevozov. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sončkov klub ter Športno društvo cerebralne paralize »Žarek«. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev. Več na informacij na www.soncek.org  

Od januarja do septembra poslovali bolje kot lani.
Danes se je na 22. redni seji sestal nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., in obravnaval nerevidiranp poročilo o poslovanju od januarja do septembra 2011. Poročilo izkazuje boljše rezultate kot pa smo jih dosegali v enakem obdobju lani. Povzetek poslovanja si lahko preberete v  sporočilu za medije , podrobno poročilo v celoti pa je dostopno na spletnih straneh Ljubljanske borze. Brnik, 23. november 2011

Poročilo s srečanja z delničarji Aerodroma Ljubljana, d. d.
V petek, 18. novembra, sta uprava in nadzorni svet Aerodroma Ljubljana, d. d., s sodelavci organizirala srečanje z delničarji družbe. Delničarjem so bile predstavljene do sedaj izvedene aktivnosti v zvezi z gradnjo Terminala 2, ki bo osrednja investicija Aerodroma Ljubljana v prihodnjih letih in ostale načrtovane razvojne projekte. Ob soglasju nadzornega sveta je bila gradnja Terminala 2 v letu 2009 in 2010 zadržana zaradi recesije in poslovnih težav najpomembnejšega poslovnega partnerja. Do leta 2017 Aerodrom Ljubljana predvideva za 115 milijonov evrov investicij, od tega bo 72 milijonov evrov odpadlo na terminal, ki naj bi se začel graditi prihodnje leto in bil zgrajen do maja leta 2015. Poleg tega sta načrtovani še izgradnja manjšega logističnega centra v letu 2013 in tovornega terminala v letih 2014 in 2015. Z obstoječim potniškim terminalom ni več mogoče dosegati zadovoljivih kakovostnih standardov. V bolj obremenjenih urah dneva in mesecih leta je že danes premajhen, glede na predvidene trende v letalskem prometu pa se bo število potnikov še povečevalo in po predvidevanjih najkasneje v petih letih ponovno doseglo število potnikov iz leta 2008, ko jih je čez letališče letno potovalo blizu 1,8 milijona. Novi terminal, ki bo velik 31.200 kvadratnih metrov, bo imel zmogljivost 1800 potnikov na uro. Obstoječi terminal, ki je bil zgrajen leta 1973 in kasneje večkrat rekonstruiran, ima trenutno 13.000 kvadratnih metrov površine. Po izgradnji novega terminala bo delno še v funkciji prometa, delno pa bo preoblikovan v komercialne namene. Z novim terminalom – Aerodrom ga je začel načrtovati že pred 20 leti - bodo odpravljena ozka grla, zagotovljena ustrezna varnost letalskega prometa in tudi dodatne površine za komercialno dejavnost. Projekt je skladen s številnimi državnimi in drugimi dokumenti, med drugim s Strategijo razvoja Slovenije, Državnim razvojnim programom, Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije itd. in pripravljen za izvedbo. Financiranje terminala bo predvidoma v 38 odstotkih pokrito z lastnimi sredstvi Aerodroma Ljubljana, v 40 odstotkih pa z bančnimi posojili z dobo vračanja 15 let. Za ostalih 22 odstotkov si Aerodrom prizadeva pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, za katera je bila julija letos oddana vloga na Evropsko komisijo, kjer je sedaj v fazi obravnave. Ocenjena projektna vrednost Terminala 2 je bila pripravljena na predpostavkah in cenah iz leta 2008. Finančno plat projekta v Aerodromu ponovno preverjamo. Glede na spremenjene okoliščine bomo investicijo poskusili optimizirati na način, da bi del gradnje potekal modularno, hkrati pa menimo, da je v današnjem času možno doseči nižje cene, kot so veljale ob pripravi investicijskega programa. 21. november 2011

Active Slovenia © 2015.