SKI PASS SLOVENIA

Pogoji nakupa in uporabe enotnih smučarskih vozovnic Active Slovenia (ESSV AS in SV AS) za sezono 2016/17

 

Izbirate lahko med naslednjimi smučarskimi vozovnicami:
1. ESSV AS (enotne sezonske smučarske vozovnice Active Slovenia):

 • družinska enotna sezonska smučarska vozovnica (za vsa večja slovenska smučišča),
 • individualna enotna sezonska smučarska vozovnica (za vsa večja slovenska smučišča)

2. SV AS (smučarske vozovnice Active Slovenia):

 • 2 do 7-dnevne smučarske vozovnice (za vsa večja slovenska smučišča; uporaba v zaporednih dneh),
 • 5-dnevna/sezono smučarska vozovnica (za vsa večja slovenska smučišča; uporaba poljubno v sezoni)

3. SSV AS (sezonske smučarske vozovnice Active Slovenia):

 • sezonske smučarske vozovnice Active Slovenia so namenjene tekmovalcem in trenerjem iz smučarskih klubov in društev in niso v prosti prodaji. Pogoji nakupa in uporabe SSV AS so zapisani v drugem dokumentu.

ESSV AS in SV AS istočasno veljajo tudi kot kartice ugodnosti Active Slovenia z veljavnostjo eno leto od dneva nakupa . Z njimi lahko koristite ugodnosti Active Slovenia, ki jih ponujajo partnerji projekta Active Slovenia (več na www.activeslo.com). Pogoji nakupa, uporabe in veljavnosti ESSV AS in SV AS so navedeni v nadaljnjem tekstu.
ESSV AS in istočasno kartica ugodnosti Active Slovenia je last vsakega posameznika in je neprenosljiva. V primeru zlorabe se vozovnica odvzame brez možnosti vračila ali denarnega nadomestila.

 • hendikepiranim osebam nudimo na ESSV AS in SV AS dodatne popuste:
 • invalidi: 10 %,
 • slepi: 100 % za slepega, 50 % za spremljevalca,
 • gluhonemi: 10 %,
 • na vozovnicah bodo navedena naslednja imena posameznih vozovnic:
 • ESSV AS 2016-17

DRUZIN – PAKET 1 – OD (in ostale kombinacije) ali
INDIVID – OD (in ostale kombinacije)

 • SV AS 2016-17

5-DNI – OD (in ostale kombinacije),

 • prodaja ESSV AS bo potekala od 1.10.2016 do 15.1.2017,
 • prodaja SV AS bo potekala od 1.10.2016 do konca smučarske sezone.

Prodaja, izdelava in uporaba ESSV AS 2016 – 17 bo potekala skladno s spodnjo tabelo 1:

Smučarski center Individualne in družinske ESSV AS 2-7-dnevne SV AS 5-dnevne na sezono SV AS
Smučanje Nočno smučanje Prodaja Izdelava Smučanje Prodaja Izdelava Smučanje Prodaja Izdelava
Krvavec da   da da da da da da da da
Kr Gora da da da da da da da da da da
Rogla da da da da da da da da da da
Mb Pohorje da* da*     da*     da*    
Cerkno da   da da da da da da da da
Vogel da   da da da da da da da da
Golte da   da da da da da da da da
Kope da* da*     da*     da*    
Stari Vrh da da     da     da    
Javornik da da da da da da da da da da
Soriška plan da       da     da    
Celjska koča da da da              
Kanin ** da       da     da    
ZSŽ+GZS     da da   da     da  

da* - nujna je zamenjava vozovnic na blagajni,
** - smučanje je možno le na slovenski strani

POZOR: - nočno smučanje je vključeno pri individualnih in družinskih ESSV AS, pri 2 do 7-dnevnih in 5-     dnevnih/sezono SV AS pa ni vključeno!

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene ESSV AS in SV AS:

 • ESSV AS: (v cenah je vključen DDV)
Družinske ESSV AS Individualne ESSV AS
 Paket Starši Otroci (letnik 2001 do 2009) Mladinci (letnik 1997 do 2000) Cene 2015/2016 Št.   Cene 2015/2016
1 1 1   750,00 € 1 Odrasli (letnik 1952 do 1997) 599,00 €
2 1 2   848,00 € 2 Madinci (letnik 1998 do 2001) 499,00 €
3 1 3   927,00 € 3 Seniorji (letnik 1951 in starejši) 499,00 €
4 1   1 876,00 € 4 Otroci (letnik 2002 do 2010) 399,00 €
5 1   2 1.171,00 €  
6 1   3 1.446,00 €  
18 1   4 1.552,00 €  
7 1 1 1 974,00 €  
8 1 2 1 1.068,00 €  
9 1 1 2 1.240,00 €  
10 2 1   1011,00 €  
11 2 2   1.090,00 €  
12 2 1 1 1.287,00 €  
13 2   2 1.488,00 €  
19 2   3 1.588,00 €  
20 2   4 1.680,00 €  
14 2   1 1.208,00 €  
15 Partnerja     1.016,00 €  
16 Senior partnerja     876,00 €  

 

* Dodatne ESSV AS
Št.   Cene 2015/2016
1 Otroci do 5. leta (letnik 2011 in mlajši) 10,00 €
2 Otroci (letnik 2002 do 2010) 10,00 €
3 Vnuk/vnukinja (letnik 2002 do 2010) 176,00 €

* Dodatne ESSV AS:
1. Otroci do 5. leta prejmejo brezplačno vozovnico, plača se samo izdelava v vrednosti 10 Eur. Do naročila te vozovnice so upravičeni le otroci iz družine katera kupi enega izmed družinskih paketov ali iz družine v kateri vsaj ena oseba iz skupine odrasli, mladinci ali seniorji kupi individualno ESSV AS. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni list).

2. Otroci letnik 2002 do 2010 prejmejo brezplačno vozovnico, plača se samo izdelava v vrednosti 10 Eur. Do naročila te vozovnice so upravičeni le otroci iz družine katera kupi enega izmed družinskih paketov št. 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19 in 20. V kolikor je v družini več otrok te starosti, vsi lahko prejmejo dodatno vozovnico. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni list).

3. Vnuk ali vnukinja se lahko dodaja le pri družinskih paketih št. 15 in 16 in individualnim ESSV AS iz skupine odrasli in seniorji. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni listi od vnuka do osebe kateri se vozovnica dodaja).

Splošni pogoji:
Z ESSV AS lahko smučate na vseh večjih slovenskih smučiščih skladno z informacijo v tabeli 1, enako velja za nočno smučanje. Na Mariborskem Pohorju in Cerknem je nujno vozovnico predložiti na blagajni, kjer jo evidentirajo in izdajo nadomestno vozovnico.

Naročilo in prodaja ESSV AS poteka:

 • prodaja poteka od 1.10.2015 do 15.1.2016, izdelava pa od 1.11.2015 naprej,

  • na ZSŽ in ZGC - na spletni strani www.activeslo.com (od 20.10.2015 naprej) ,  
  • na vseh označenih smučiščih v tabeli 1,
  • rok izdelave vozovnic naročenih in plačanih po 1.11.2015 je največ 5 delovnih dni od prejema plačila, fotografije in zahtevanih potrdil. Pošiljanje po pošti ni vključeno v rok 5. dni.
  • cena smučarske vozovnice vključuje izdelavo, medij (čip) in pošiljanje vozovnice po pošti.

Za nakup ESSV AS potrebujete:

 • fotografijo, enako kot za osebni dokument, za vsako osebo posebej (v fizični ali digitalni obliki, jpg format, max 1000 kB) dostavite prodajnemu mestu,
 • osebni dokument ali fotokopijo le-tega za vsako osebo posebej, s katerim se izkazuje identiteta, bivanje na skupnem naslovu (kjer je to potrebno) in starost,
 • plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic) ali s kreditnimi karticami.  Plačilo ob nakupu na spletni strani www.activeslo.com  je možno po predračunu, na blagajnah smučarskih centrov pa veljajo plačilni pogoji le-teh.

Pogoji uporabe ESSV AS:

 • imetniki teh vozovnic so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca smučišča, ki ga nameravajo obiskati.

Ostalo:

 • kartica (medij oz čip) na kateri je smučarska vozovnica je uporabljiva večkrat. Imetnike kartic prosimo, da jih hranijo za  uporabo v naslednjih sezonah in jih pri nakupu predajo na prodajnem mestu,
 • ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja. Imetnik je z njo zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča,
 • v primeru poškodbe imetnika ESSV AS do 31.1.2016 se pri nakupu katerekoli ESSV AS za naslednjo smučarsko sezono prizna 50%, za poškodbo do konca februarja 2016 pa 20% cene letošnje ESSV AS ob izpolnjenem pogoju, da je večina smučišč obratovala minimalno 30 dni. Na Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana je obvezno v 5. dneh, najkasneje pa do 15. 5. 2016, predložiti ustrezno zdravniško potrdilo, zapisnik o nesreči na smučišču in vozovnico. V primeru, da bo ugotovljena uporaba vozovnice po datumu poškodbe, se to smatra za zlorabo in zahtevek za obračun sorazmernega dela kupnine bo zavrnjen,
 • izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. V primeru spletnega nakupa se obrnite na Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, tel. 01 58 98 130 ali e-naslov danilo.brecelj@siol.net. Priporočamo, da si ob nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 10,00 €,
 • če se v postopku izdelave vozovnic ugotovi, da kupec(ci) ne izpolnjuje(jo) pogojev nakupa, se vozovnica(e) ne izdela(jo) in kupnina vrne na izbrani račun kupca(ev),
 • cene so informativne, pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev.

 

Družinske ESSV AS – dodatni pogoji:

 • družinski paketi so vsi, razen paketa 15 in 16, ki sta namenska,
 • zakonca, starša ali življenjska partnerja z otroci in/ali mladostniki, ki so prijavljeni in živijo na skupnem naslovu,
 • v družinskih paketih se lahko kupijo največ 4 vozovnice, razen v paketih št. 18, 19 in 20,
 • v primeru petega člana ali več, se izda dodatna vozovnica (glej *Dodatne ESSV AS),
 • ugodnost družinskega paketa se lahko koristi le ob nakupu vseh kart naenkrat,
 • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu,
 • lastnik individualne ESSV AS ali vozovnice za tekmovalce in trenerje (SSV AS) se ne more šteti tudi za člana pri nakupu družinske ESSV AS,
 • Partnerja:
  • velja samo za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo kombinacije s starši, sorodniki ali prijatelji,
  • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota),
  • ugodnost partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh kart naenkrat.
 • Senior partnerja:
  • velja za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo kombinacije s starši, sorodniki ali prijatelji,
  • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota),
  • senior partner karto lahko kupijo pari, ki izpolnjujejo prejšnji alineji in so stari 65 let ali več (letnik 1949 in starejši),
  • ugodnost senior partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh kart naenkrat.
 • Posebne kombinacije:
  • osebe stare med 19 in 25 let (letnik 1990-1996), ki še niso zaposlene lahko ob predložitvi ustreznega dokazila (veljavna študentska izkaznica) in ob predložitvi dokazila o bivanju na skupnem naslovu kupijo karto iz paketov pod kategorijo mladostnik,
  • ločeni starši in njihovi biološki otroci, ki ne bivajo na skupnem naslovu lahko koristijo ugodnosti družinskih paketov ob predložitvi ustreznega dokazila (rojstni list).
 • SV AS: (v cenah je vključen DDV)
2 do 7-dnevne SV AS
Št. Vozovnica Odrasli (letnik 1951 do 1996) Madinci (letnik 1997 do 2000) Seniorji (letnik 1950 in starejši) Otroci (letnik 2001 do 2009)
1 2-dni 63 € 55 € 55 € 39 €
2 3-dni 96 € 83 € 83 € 63 €
3 4-dni 118 € 100 € 100 € 76 €
4 5-dni 140 € 120 € 120 € 93 €
5 6-dni 164 € 140 € 140 € 105 €
6 7-dni 184 € 155 € 155 € 116 €
5-dnevna/sezono SV AS
Št. Vozovnica Odrasli (letnik 1951 do 1996) Madinci (letnik 1997 do 2000) Seniorji (letnik 1950 in starejši) Otroci (letnik 2001 do 2009)
1 5-dni/sez 149 € 129 € 129 € 89 €
* Dodatne SV AS
Št.   Cene 2015/2016
1 Otroci do 5. leta (letnik 2010 in mlajši) 10,00 €

* Dodatne SV AS:
1. Otroci do 5. leta prejmejo brezplačno vozovnico, plača se samo medij oz čip in izdelava v vrednosti 10 Eur. Do naročila te vozovnice so upravičeni le otroci iz družine v kateri vsaj ena oseba iz skupine odrasli, mladinci ali seniorji kupi eno od SV AS. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni list).

Splošni pogoji:
Z ESSV AS lahko smučate na vseh večjih slovenskih smučiščih skladno z informacijo v tabeli 1, enako velja za nočno smučanje. Na Mariborskem Pohorju in Kopah je nujno vozovnico predložiti na blagajni, kjer jo evidentirajo in izdajo nadomestno vozovnico.

Naročilo in prodaja ESSV AS poteka:

 • prodaja poteka od 1.10.2016 do 15.1.2017, izdelava pa od 1.11.2016 naprej,
 • na ZSŽ in ZGC - na spletni strani www.activeslo.com (od 20.10.2016 naprej) ,  
 • na vseh označenih smučiščih v tabeli 1,
 • rok izdelave vozovnic naročenih in plačanih po 1.11.2016 je največ 5 delovnih dni od prejema plačila, fotografije in zahtevanih potrdil. Pošiljanje po pošti ni vključeno v rok 5. dni,
 • cena smučarske vozovnice vključuje izdelavo in pošiljanje vozovnice po pošti,
 • kartica (medij oz čip) na kateri je smučarska vozovnica je uporabljiva večkrat. Kavcija za čip znaša 5 Eur. Kavcija se plača tudi za brezplačne vozovnice (št. 1 in 2 v tabeli *Dodatne ESSV AS). Vračilo čipov in prejem kavcije je mogoče na blagajnah vseh smučišč, kjer je uporaba ESSV AS mogoča (tabela 1), ne glede na mesto nakupa. Pri nakupu ESSV AS, ob predložitvi nepoškodovanega čipa iz predhodne sezone, kavcije ni potrebno plačati.

Za nakup ESSV AS potrebujete:

 • fotografijo, enako kot za osebni dokument, za vsako osebo posebej (v fizični ali digitalni obliki, jpg format, max 1000 kB) dostavite prodajnemu mestu,
 • osebni dokument ali fotokopijo le-tega za vsako osebo posebej, s katerim se izkazuje identiteta, bivanje na skupnem naslovu (kjer je to potrebno) in starost,
 • plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic) ali s kreditnimi karticami.  Plačilo ob nakupu na spletni strani www.activeslo.com  je možno po predračunu, na blagajnah smučarskih centrov pa veljajo plačilni pogoji le-teh.

Pogoji uporabe ESSV AS:

 • imetniki teh vozovnic so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca smučišča, ki ga nameravajo obiskati.

Ostalo:

 • ESSV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja. Imetnik je z njo zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča,
 • v primeru poškodbe imetnika ESSV AS do 31.1.2017 se pri nakupu katerekoli ESSV AS ali SV AS za naslednjo smučarsko sezono prizna 50%, za poškodbo do konca februarja 2017 pa 20% cene letošnje ESSV AS ob izpolnjenem pogoju, da je večina smučišč obratovala minimalno 30 dni. Na Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana je obvezno v 5. dneh, najkasneje pa do 15. 5. 2017, predložiti ustrezno zdravniško potrdilo in vozovnico. V primeru, da bo ugotovljena uporaba vozovnice po datumu poškodbe, se to smatra za zlorabo in zahtevek za obračun sorazmernega dela kupnine bo zavrnjen,
 • izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. V primeru spletnega nakupa se obrnite na Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, tel. 01 58 98 130 ali e-naslov danilo.brecelj@siol.net. Priporočamo, da si ob nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 10,00 €,
 • če se v postopku izdelave vozovnic ugotovi, da kupec(ci) ne izpolnjuje(jo) pogojev nakupa, se vozovnica(e) ne izdela(jo), kupnina pa se vrne na izbrani račun kupca(ev),
 • cene so informativne, pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev.

 

Družinske ESSV AS – dodatni pogoji:

 • družinski paketi so vsi, razen paketa 15 in 16, ki sta namenska,
 • do nakupa sta upravičena zakonca, starša ali življenjska partnerja z otroci in/ali mladostniki, ki so prijavljeni in živijo na skupnem naslovu,
 • v družinskih paketih se lahko kupijo največ 4 vozovnice, razen v paketih št. 18, 19 in 20,
 • v primeru petega člana ali več, se izda dodatna vozovnica (glej *Dodatne ESSV AS),
 • ugodnost družinskega paketa se lahko koristi le ob nakupu vseh vozovnic naenkrat,
 • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu,
 • lastnik individualne ESSV AS ali vozovnice za tekmovalce in trenerje (SSV AS) se ne more šteti tudi za člana pri nakupu družinske ESSV AS,
 • Partnerja:
  • velja samo za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo kombinacije s starši,  sorodniki ali prijatelji,
  • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota),
  • ugodnost partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh vozovnic naenkrat.
 • Senior partnerja:
  • velja za zakonce in življenjske partnerje, ki živijo na istem naslovu. Ne veljajo kombinacije s starši, sorodniki ali prijatelji,
  • nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota),
  • senior partner vozovnico lahko kupijo pari, ki izpolnjujejo prejšnji alineji in so stari 65 let ali več (letnik 1951 in starejši),
  • ugodnost senior partner paketa se lahko koristi le ob nakupu obeh vozovnic naenkrat.
 • Posebne kombinacije:
 • osebe stare med 19 in 25 let (letnik 1991-1997), ki še niso zaposlene lahko ob predložitvi ustreznega dokazila (veljavna študentska izkaznica) in ob predložitvi dokazila o bivanju na skupnem naslovu kupijo vozovnico iz paketov pod kategorijo mladostnik,
 • ločeni starši in njihovi biološki otroci, ki ne bivajo na skupnem naslovu lahko koristijo ugodnosti                družinskih paketov ob predložitvi ustreznega dokazila (rojstni list).
 • SV AS: (v cenah je vključen DDV)
2 do 7-dnevne SV AS
Št. Vozovnica Odrasli (letnik 1952 do 1997) Madinci (letnik 1998 do 2001) Seniorji (letnik 1951 in starejši) Otroci (letnik 2002 do 2010)
1 2-dni 63 € 55 € 55 € 39 €
2 3-dni 96 € 83 € 83 € 63 €
3 4-dni 118 € 100 € 100 € 76 €
4 5-dni 140 € 120 € 120 € 93 €
5 6-dni 164 € 140 € 140 € 105 €
6 7-dni 184 € 155 € 155 € 116 €
5-dnevna/sezono SV AS
Št. Vozovnica Odrasli (letnik 1952 do 1997) Madinci (letnik 1998 do 2001) Seniorji (letnik 1951 in starejši) Otroci (letnik 2002 do 2010)
1 5-dni/sez 149 € 129 € 129 € 89 €
* Dodatne SV AS
Št.   Cene 16/17
1 Otroci do 5. leta (letnik 2011 in mlajši) 10,00 €

* Dodatne SV AS:
Otroci do 5. leta prejmejo brezplačno vozovnico, plača se samo izdelava v vrednosti 10 Eur. Do naročila te vozovnice so upravičeni le otroci iz družine v kateri vsaj ena oseba iz skupine odrasli, mladinci ali seniorji kupi eno od SV AS. Brezplačna vozovnica ima enako veljavnost kot vozovnica družinskega člana kateri se dodaja. Nujna je predložitev dokazila o bivanju na skupnem naslovu (izdaja Upravna enota) ali dokazovanje družinske relacije (rojstni list).

Splošni pogoji:
Z SV AS lahko smučate na vseh večjih slovenskih smučiščih skladno z informacijo v tabeli 1.  Nočno smučanje pri teh vozovnicah ni vključeno. Pri uporabi SV AS na Mb Pohorju ali Kopah je vozovnico nujno predložiti na blagajni, kjer jo evidentirajo in izdajo nadomestno.

Naročilo in prodaja SV AS poteka:

 • prodaja potrka od 1.10.2016 do konca smučarske sezone,
 • na ZSŽ in ZGC - na spletni strani www.activeslo.com (od 20.10.2016 naprej). Kupec prejme potrdilo na podlagi katerega mu, na enem od navedenih smučišču v tabeli 1, izdelajo vozovnico,  
 • na vseh označenih smučiščih v tabeli 1,
 • cena smučarske vozovnice vključuje izdelavo in morebitno pošiljanje vozovnice po pošti,
 • kartica (medij oz čip) na kateri je smučarska vozovnica je uporabljiva večkrat. Kavcija za čip znaša 5 Eur. Kavcija se plača tudi za brezplačne vozovnice (*Dodatne SV AS). Vračilo čipov in prejem kavcije je mogoče na blagajnah vseh smučišč, kjer je uporaba SV AS mogoča (tabela 1), ne glede na mesto nakupa. Pri nakupu SV AS, ob predložitvi nepoškodovanega čipa iz predhodnega nakupa ali sezone, kavcije ni potrebno plačati.

Za nakup SV AS potrebujete:

 • fotografijo, enako kot za osebni dokument, za vsako osebo posebej (v fizični ali digitalni obliki, jpg format, max 1000 kB) dostavite prodajnemu mestu,
 • osebni dokument ali fotokopijo le-tega za vsako osebo posebej, s katerim se izkazuje identiteta, bivanje na skupnem naslovu (kjer je to potrebno) in starost,
 • plačilo v gotovini, po predračunu (pred prevzemom vozovnic) ali s kreditnimi karticami.  Plačilo ob nakupu na spletni strani www.activeslo.com  je možno po predračunu, na blagajnah smučarskih centrov pa veljajo plačilni pogoji le-teh.

Pogoji uporabe SV AS:

 • imetniki teh vozovnic so dolžni upoštevati pogoje poslovanja upravljavca smučišča, ki ga nameravajo obiskati,
 • pri prihodu na druga smučišča je potrebno vozovnico predložiti na blagajni, kjer jo evidentirajo in po potrebi izdajo nadomestno vozovnico (skladno s prvim odstavkom splošnih pogojev).

Ostalo:

 • SV AS ne vsebujejo dodatnega zavarovanja. Imetnik je z njo zavarovan po pogojih smučišča na katerem smuča,
 • v primeru poškodbe imetnika vozovnice se pri nakupu SV AS ali ESSV AS za naslednjo smučarsko sezono prizna sorazmerni popust glede na izkoriščenost  vozovnice. Dan poškodbe se, ne glede na uro poškodbe, šteje za izkoriščeni dan. Za poškodbe nastale zadnji, šesti dan uporabe vozovnice, se sorazmerni popust ne priznava. Smučarskemu centru, kjer ste vozovnico kupili je  obvezno v 5. dneh predložiti ustrezno zdravniško potrdilo in vozovnico, najkasneje pa do 15. 5. 2017. V primeru, da bo ugotovljena uporaba vozovnice po datumu poškodbe, se to smatra za zlorabo in zahtevek za obračun sorazmernega dela kupnine bo zavrnjen,
 • izgubo vozovnice sporočite prodajnemu mestu, kjer ste jo kupili. V primeru spletnega nakupa se obrnite na Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, tel. 01 58 98 130 ali e-naslov danilo.brecelj@siol.net. Priporočamo, da si ob nakupu prepišete in hranite serijsko številko vozovnice. Strošek izdelave nove vozovnice je 10,00 €,
 • če se v postopku izdelave vozovnic ugotovi, da kupec(ci) ne izpolnjuje(jo) pogojev nakupa, se vozovnica(e) ne izdela(jo) in kupnina vrne na izbrani račun kupca(ev),
 • cene so informativne, pridružujemo si pravico do spremembe cen in pogojev.

Dodatne informacije so na voljo na blagajnah smučišč ali na Združenju slovenskih žičničarjev-GIZ – Danilo Brecelj (danilo.brecelj@siol.net, 01 58 98 130).

V Ljubljani, 4.10.2016

Active Slovenia © 2015.